INFORMACIÓ DESTACADA

Els fitosanitaris i la Gestió Integrada de Plagues

Carlos Palomar Peñalba
Director general d'AEPLA Associació Empresarial per a la Protecció de les Plantes

L'agricultura s'enfronta a grans reptes. El 2020, la població global arribarà als 6,8 bilions, i als 9 bilions el 2050. Aquesta població creixent, i les demandes que genera, així com el nombre de persones amb mala nutrició, suposen un repte per respondre a la demanda alimentària, d'aliments per al ramat, i el manteniment dels recursos renovables.

A l'hora d'implementar la Directiva 2009/128, cal assegurar el paper clau que tenen els fitosanitaris en aquest repte, i que s'assegura que s'utilitzen d'una manera sostenible.

L'agricultura s'enfronta a grans reptes. El 2020, la població global arribarà als 6,8 bilions, i als 9 bilions el 2050. Aquesta població creixent, i les demandes que genera, així com el nombre de persones amb mala nutrició, suposen un repte per respondre a la demanda alimentària, d'aliments per al ramat, i el manteniment dels recursos renovables.

A l'hora d'implementar la Directiva 2009/128, cal assegurar el paper clau que tenen els fitosanitaris en aquest repte, i que s'assegura que s'utilitzen d'una manera sostenible. La Gestió Integrada de Plagues n'és un dels pilars fonamentals.

La sostenibilitat i la Gestió Integrada de Plagues

La Gestió Integrada de Plagues té un recorregut llarg en la fructicultura de Catalunya i Espanya. L'ús combinat de totes les eines de control, químic, biològic, etc., va cercar l'augment de la sostenibilitat des del punt de vista mediambiental, i un nombre menor d'intervencions.

La nova legislació comunitària, molt restrictiva, unida a les exigències dels supermercats de destinació, amb directrius més polítiques i mediàtiques que agronòmiques, introdueixen dos components fonamentals de la sostenibilitat real: l'econòmica i la social, i una inquietud entre els professionals: la gestió integrada de plagues és el present, i serà obligatòria des de gener de 2014, però tindrà futur? Serà realment sostenible?

Hi ha molts reptes per davant. El primer. La desaparació de matèries actives degut a la Directiva 91/414 ha posat en dificultats diverses produccions fructícoles. Esmentem la psila del perer, el foc bacterià, la regulació del creixement d'arbres, o els tractaments postcollita, etc. El nou Reglament 1107 eliminarà, si els científics no hi posen remei amb l'establiment de criteris racionals, encara més solucions.

El segon. Les exigències dels supermercats fan gairebé impossible una de les claus en el pilar fitosanitari de la Gestió Integrada de Plagues: la combinació i la rotació de diverses substàncies actives per a evitar l'aparició de resistències.

Un tercer repte és que el desenvolupament de noves solucions, siguin químiques, biològiques o tecnològiques, ja sigui per la dificultats, pels costos, o també per la lentitud en el procés de registre, és clarament més lent que la desaparició de solucions, i que la velocitat d'aparició de plagues noves, per exemple la Drosophila suzukii. El recurs continuat a l'autorització excepcional de fitosanitaris mostra, en primer lloc, que som en crisi permanent, i que els fitosanitaris són el recurs principal per a la resolució.

Per això, és molt important un fòrum de debat com SmartFruit, on els veritablement experts podran discutir i proposar, sense ideologies, sinó amb interès pel futur de la fructicultura, estratègies de gestió de veritat que permetin que el sector es prepari.

Des d'AEPLA defensem també un canvi d'objectius i de terminologia. No es tracta d'usar menys fitosanitaris, sinó d'usar-los racionalment. Els plans d'altres països, com Dinamarca o França, que van establir objectius quantitatius de reducció han fracassat clarament. Ús racional significa fer-ho només quan calgui, després de les mesures adequades de prevenció i vigilància, amb l'ús de tots els mitjans tecnològics, models predictius i de sistemes d'informació que ens permeten treballar en el segle xxi.

Com a última reflexió trencadora, i amb el consens actual que no es tracta de contraposar models que ja no existeixen: integrat, convencional, proposaria eliminar en un futur la paraula integrada, de la qual se n'abusa, i parlar, simplement, de GESTIÓ. Aquesta paraula inclou tot allò de què parlem: professionalització, economia, sostenibilitat, i una eficiència màxima en l'ús dels pocs recursos disponibles.

Informació destacada

Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.

Política de protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, Promotora d'Exportacions Catalanes SA (en endavant PRODECA), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, principal, 08007 Barcelona, i NIF A58241316, informa que les imatges contingudes al web www.smartfruitcongress.cat formen part d'un fitxer propietat de PRODECA. La finalitat d'aquest fitxer és la promoció, a través del seu portal, de les activitats que desenvolupa PRODECA –SmartFruit IPM International Congress.

PRODECA garanteix que, quan ho desitgeu, podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l'adreça postal anteriorment indicada, amb la referència "PROTECCIÓ DE DADES - SMARTFRUIT", o a través del correu electrònic smartfruitcongress@smartfruitcongress.cat.

En concret, per exercir correctament els vostres drets, haureu d'indicar clarament en el vostre escrit els següents aspectes:
- Nom, cognoms i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport.
- Petició en què es concreta la sol·licitud.
- Domicili a efectes de notificacions.
A la vegada, informem que PRODECA es reserva la llibertat d'eliminar de la seva web qualsevol contingut que interpreti que vulnera la legislació actual aplicable.

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.